Welkom op de site van conflictexpert

Waar conflicten veelal worden vermeden of stil gezwegen wil ik u op deze site een aantal diensten aanbieden om conflicten juist te gebruiken als start tot verbetering. Verbetering voor de betrokkenen bij een conflict, maar minstens zo belangrijk verbetering voor de organisatie waarbinnen het conflict speelt.

Zonder wrijving geen glans

Door schade en schande wijs geworden tijdens mijn carrière in zowel profit als non profit organisaties heb ik ervaren dat veel belangrijke besluiten genomen worden na een conflictsituatie. Veel vaker heb ik ervaren dat conflicten niet worden besproken, maar vermeden, wat vaak leidt tot frustratie bij betrokkenen en stilstand bij de organisatie.


Ook je eigen reactie in conflicten is niet altijd dezelfde heb ik ervaren. Vaak is dit afhankelijk van het onderwerp, je belang en de betrokken andere partij(en). Ik ben gefascineerd geraakt door het onderwerp en heb besloten me via een masterstudie conflictmanagement verder te specialiseren in het onderwerp.


Mij wordt steeds meer duidelijk dat het bewust omgaan met conflicten bij kan dragen tot zowel persoonlijke – als organisatorische verbetering. Met de kennis van nu had ik veel conflictsituaties beter begrepen en in een aantal zeker anders gehandeld.


Ik wil mijn kennis en ervaring graag delen en mensen en organisatie helpen vanuit een conflict naar verbetering! Kunt u hulp gebruiken bij een conflictsituatie neem dan gerust contact op.